Certificaten

Processes make talents perform
Dan BLOCH, CEO van ABYLSEN

Kwaliteitcertificaat: 

Dankzij het Managementsysteem van ABYLSEN (SMA) kunnen we verschillende managementdomeinen beheren (kwaliteit, rekrutering, beroepsrisico's, informatiesysteem, …) binnen de ondernemingen van de groep ABYLSEN.

Het SMA schept een globale visie op de onderneming dankzij een inzicht in alle processen en het feit dat er rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen die processen onderling. Het gebruik ervan in de hele Groep werkt als een groeiaccelerator omdat we zo de beste werkwijzen kunnen delen.

Het systeem moet u centraal plaatsen in onze onderneming, om u - kandidaten, medewerkers en klanten - een complete tevredenheid te garanderen.

Het Managementsysteem van ABYLSEN kreeg het ISO 9001-certificaat: 2008 door TÜV sinds 2009.

MVO-certificering:

Sinds zijn oprichting hecht ABYLSEN veel aandacht aan het welzijn van zijn medewerkers. 
Om een stevige basis te bieden en die aanpak te bekrachtigen, werd het Managementsysteem van ABYLSEN aangepast om ook rekening te houden met Gezondheid, Veiligheid en Milieu.

Daarom voerde ABYLSEN een Managementsysteem voor Veiligheid in, met het volgende doel:

  • De veiligheid van onze medewerkers verzekeren, ongeacht hun werkomgeving;
  • Het respect voor het milieu verzekeren;
  • De naleving van de geldende reglementering verzekeren.

Om die aanpak te bekrachtigen, werden verschillende ondernemingen van de Groep gecertificeerd door de organisatie MASE-UIC.