Onze expertise

De expertise van ABYLSEN vervat technologische uitmuntendheid en een gedegen vakkennis.
Ze steunt op de nabijheid die tot stand werd gebracht met enkele grote sectoren die ABYLSEN uitkoos.
Zijn sterke engagement staat garant voor het succes van de opdrachten die ons worden toevertrouwd.

De kwaliteit van de expertise en het advies aan de klant vloeit voort uit het individuele talent van elke consultant en de inzet van de ervaringen van de onderneming. Voor elk van zijn domeinen bestaat er binnen de groep een netwerk van specifieke vaardigheden dat steunt op een proces voor de inzet en het delen van kennis.

Consultancy en Engineeringdiensten –
Technische Bijstand

Werking in TB of Dienstencentrum

Studies, Onderzoek en Ontwikkeling

Engineeringwetenschappen vormen het hart van ABYLSEN. Onze hoogopgeleide consultants kunnen zowel kmo's als grotere ondernemingen begeleiden in hun projecten rond studie- en ontwerpfasen, voor alle bedrijfssectoren. Onze teams van consultants zijn gespecialiseerd in de volgende domeinen:

 • Mechanica
 • Procedés
 • Elektriciteit
 • Automatisering/Instrumentering
 • Civiele bouwkunde
 
Organisatie, Operationele Uitvoering

Dankzij onze groei begeleiden we klanten n naar transversale beroepen in het kader van projecten zoals:

 • Projectbeheer
 • Aankopen
 • Contractopvolging
 • Kwaliteitsborging/Kwaliteitscontrole
 • Logistiek/span>
 • Valideringskwalificatie
 
Informatica en telecommunicatie

De ICT-sector verandert volop en heeft dus steeds meer ingenieurs nodig. Daarom werpt ABYLSEN zich op als een grote speler die industriële en tertiaire sectoren helpt met de omvorming van de hele cyclus van een IT-/Telecomproject, van de studie en het ontwerp tot het post-productiebeheer, en met technische aspecten of projectbeheer:

 • Opdrachtgever/Bouwmeester
 • Systemen en netwerken
 • Infrastructuur
 • Industriële techniek
 • Informatiebeveiliging
 • Kwaliteit

Workpackage
aanbieding

Geïnternaliseerd forfait
Geëxternaliseerd forfait

Om aan de vraag van de markt te voldoen, ontwikkelde ABYLSEN een structuur en een organisatie die ons in staat stellen op een forfaitaire manier te antwoorden. Ons vermogen om de vaardigheden en kennis die we in Technische Bijstand verwierven in te zetten, maakt ABYLSEN tot een onderneming die zich gedeeltelijk of volledig kan ontfermen over uw projecten, via teams die bij u of in de buurt worden ingezet.