Diensten / Tertiaire

ABYLSEN legt zich toe op de grote technologische uitdagingen van de 21e eeuw:

 • Ontwerp van complexe informaticasystemen
 • Onderzoek & ontwikkeling
 • Telecom & mobiele technologieën
 • Ingebedde systemen
 • Elektronische handel en nieuwe systemen

Door onze expertise doorheen de hele softwareontwikkelingscyclus kunnen onze consultants onze klanten begeleiden via twee competentiepolen:

Studies, Onderzoek & Ontwikkeling

 • Technische specificaties
 • Architectuur
 • Ontwerp
 • Ontwikkeling
 • Kwalificatie
 • Technische coördinatie
 • Productieondersteuning

Organisatie & Operationele Prestatie

 • Opdrachtgeverondersteuning
 • Industriële organisatie
 • Opvolging leveranciers / Bouwplaats
 • Ingebruikneming
 • Operationele kwaliteit
 • Projectbeheer
 • Aankopen
 • Productindustrialisatie
 • Methoden

En dankzij het uitmuntende profiel van haar consultants en hun professionele expertise draagt ABYLSEN tot slot eveneens bij tot het welslagen van de transformatie- en innovatieprojecten van haar klanten.