Energie

Energie is in zijn verschillende vormen (aardolie, gas, kernenergie, hydraulische energie, windkracht, zonne-energie, enz.) geen goed zoals een ander en vormt de basis van ons ontwikkelingsmodel.

Partner van de grote industriële ondernemingen uit de energiesector voor de realisatie van EPC-contracten (Engineering - Procurement - Construction)

Door zich te baseren op haar historische expertise in de productie van elektriciteit en haar beheersing van de respectieve technologieën en processen, heeft ABYLSEN het hoge niveau van haar knowhow met betrekking tot de realisatie van EPC-contracten (Engineering - Procurement - Construction)  voor infrastructuren uit de energiesector weten aan te tonen.

Haar teams van ingenieurs die als specialisten in diverse domeinen het hart vormen van haar projecten, dragen dan ook actief bij tot hun welslagen.

Verder ontwikkelen we onze activiteiten in alle segmenten van de fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool en uranium) en de hernieuwbare energiebronnen en dat:

 • zowel stroomopwaarts: exploratie, ontwikkeling en productie;
 • als stroomafwaarts: raffinage, transport, distributie.

Onze knowhow geldt bovendien voor alle realisatiefasen van de meest complexe projecten (FPSO, GFLNG, kerncentrale nieuwe generatie, enz.):

 • APS/APD/FEED;
 • ontwerp;
 • installatie.

We begeleiden onze klanten in Frankrijk als internationaal

Daarbij begeleiden we onze klanten zowel in Frankrijk als internationaal en stellen hen onze rond twee expertisepolen georganiseerde competenties ter beschikking.

Zo komt onze ERD-pool (Studies, Onderzoek & Ontwikkeling) tussen in de fasen van het voorontwerp en de gedetailleerde studies:

 • procedés: raffinage, GNL, verrijking, afvalverwerking, stoomcyclus, enz.;
 • civiele techniek, offshore: beton, metaalconstructies, offshorestructuur;
 • mechanica, uitrustingen: buizen, kranen en ventielen, dragers, draaiende machines, ASP;
 • packages, HVAC;
 • elektriciteit, instrumentatie: sterk-/zwakstroom, automatiseringen, instrumentatie, controle-bediening.

En doet onze OPO-pool (Organisatie & Operationele Prestaties) ten slotte hetzelfde voor de operationele fasen en het beheer van projecten:

 • management: projectbeheer, studiecoördinatie, teambegeleiding;
 • projectcontrole: raming, planning, controle van de kosten, opvolging van contracten, klachten/claims;
 • inkoop: aankoop van materialen, opdrachten voor werken, herlancering/verzending, fabricageopvolging, inspectie;
 • bouw: realisatie, installaties, controle voor ingebruikneming, ingebruikneming.