Infrastructuren / Transport

Door de demografische groei moeten zowel de weg-, spoor- als luchtvervoersnetten voortdurend op een optimaal niveau gehandhaafd kunnen worden. Deze noodzakelijke evolutie houdt zware keuzes op het vlak van ruimtelijke ordening in en wijzigt het stedelijke en landelijke landschap. ABYLSEN heeft ervoor geopteerd om één van de actoren van deze ontwikkelingen te zijn. Vandaar de strategische keuze om onze activiteiten in deze sector uit te bouwen, die als een basis voor duurzame economische groei in Frankrijk geldt en die het werk van onze ingenieurs in de tijd situeert.

Beroepsmatige positionering

Ons engineeringaanbod wordt gekenmerkt door een beroepsmatige positionering die door onze partners wordt erkend en die rond twee pijlers draait:

Studies, onderzoek & ontwikkeling

 • APS-/APD-/PRO-studies (technische specificaties, dimensioneringen, uitwerking van plannen)
 • Uitwerking van effectenstudies, bouwvergunningen, dossiers inzake waterrecht, ICPE-dossiers, …
 • Controle en validatie van de EXE-studies
 • Implementatie van de ACT's en uitwerking van de DCE's
 • Methodes en studies in verband met de fasering van de werken

Organisatie & Operationele Prestatie

 • Projectaansturing en -beheer (kwaliteit, kosten, termijnen)
 • DET (beheer van de opdrachten voor werken, toezicht op de werken)
 • OPC
 • AOR, keuringen en controles

Geïndividualiseerd traject

We bieden al onze consultants een parcours op maat aan in de domeinen:

 • Tracés, grondwerken, spoorwegen en wegherstellingen
 • VRD en platformsanering
 • Kunstwerken en complexe structuren
 • Aandrijving (onderstation en bovenleidingen) en sterkstroom
 • Spoorwegsignalisatie, telecom en zwakstroom (videobewaking, kaartjesautomaten, CVC, toegangscontrole)

Technische uitdagingen, zowel in industrieel als menselijk opzicht

De activiteiten waarin ABYLSEN tussenkomt, stellen ons voor ware technische uitdagingen, zowel in industrieel als menselijk opzicht. Elke consultant kan in onze activiteiten dan ook de genoegdoening vinden van zelf een bijdrage geleverd te hebben aan een bepaalde verwezenlijking:

 • Project LGV Sud Europe Atlantique, tussen Tours en Bordeaux, met Inexia en Egis
 • Project rond het herstel van het ballastspoor van de lijn Pau-Oloron met Inexia
 • Project rond de bouw van de lijnen 6 en 7 van de Parijse trams en de lijn van Toulouse met Setec
 • Studieproject rond de gelijkrechterstations en de bovenleidingen van de tram van Besançon met Inexia en de tram van Orléans of de tandradbaan van Puy-de-Dôme met SNC Lavalin
 • Project in verband met de vernieuwing van de gelijkrechterstations en de elektriciteitskasten van de metro van Marseille in de exploitatiefase met Colas Rail
 • Studieproject rond de wegverkeer- en videobewakingsvoorzieningen met ASF of de tolgeldsystemen met Escota
 • Project inzake stadsplanning ter hoogte van la Défense met Artelia

Enkele referenties

RATP, SNCF, SYSTRA, SETEC, EGIS, INGEROP, COLAS RAIL, ARTELIA, SNC-LAVALIN, TUC RAIL, TECHNUM TRACTEBEL, INEO, CEGELEC, SIEMENS, ASF, ESCOTA.