Luchtvaart / Ruimtevaart / Defensie

ABYLSEN stelt haar technische expertise ten dienste van de actoren van de Luchtvaart-/Ruimtevaart-/Defensiesector in de verschillende fasen van de levenscyclus van een product: ontwerp, fabricage en handhaving in operationele staat.

Ontwerp

Onze studieteams verrichten of leiden het ontwerp van de producten in goede banen (mechanica, elektronica, optronica, software).

Exploitatie

Tijdens de exploitatiefase komen wij eveneens tussen in de opvolging van de productie, de optimalisering van de processen en de implementatie van de acties voor een voortdurende verbetering (Lean, VSM, 5S, ...). Gelet op de belangen die met deze sector verband houden, wordt er voor ondersteuning gezorgd met betrekking tot het 'handhaven in operationele staat' van producten waarop onze klanten een garantie tot 30 jaar na hun fabricage geven. Door onze expertise in dit domein kunnen zij meegenieten van onze kennis van de Luchtvaart-/Ruimtevaart-/Defensiewereld en van haar normen en beperkingen, in een omgeving die een totale vertrouwelijkheid vereist.

Industrialisatie

Tijdens de industrialisatie:

  • leveren onze consultants een bijdrage aan de 'concurrent engineering'-fasen vanuit hun technische competenties;
  • leiden onze consultants het industrialisatieproces in zijn geheel in goede banen door het bepalen van de processen en productiemiddelen (werktuigen, testbanken, ...) evenals de betrokken partners en dat tot aan de ingebruikname;
  • waarborgen onze consultants de naleving van de QCD-triptiek.