Verzekering / Sociale bescherming

De financiële wereld is de laatste jaren sterk veranderd. De almaar fellere concurrentie alsook de ontwikkelingen van het regelgevende kader, met een beter risicobeheer als doel, hebben de professionals van de financiële sector ertoe aangezet om innovatie te combineren met een beheersing van de kosten en een naleving van de kalender van de prudentiële normen. Als partner van de sector van de financiële diensten ontwikkelt Abylsen Phi een erkende expertise binnen het eigen departement, gericht op de behoeften van de actoren van het verzekeringswezen en de sociale bescherming.

Als partner van de sector van de financiële diensten ontwikkelt Abylsen Phi een erkende expertise binnen het eigen departement, gericht op de behoeften van de actoren van het verzekeringswezen en de sociale bescherming.

Projectbeheer en projectbeheerondersteuning

Van de opstelling van gedetailleerde specificaties tot de inontvangstneming en controle/homologatie

Onze tussenkomst op het actieterrein van het verzekeringswezen is voornamelijk gericht op de problematieken van:

Solvabiliteit II;

Projectaansturing en begeleiding rond de drie pijlers;

Actuariaat;

Tarifering, technische provisies, valorisatie van de sociale engagementen;

Organisatie;

Haalbaarheidsstudie, cartografie van de risico's en het in goede banen leiden van de verandering.