Waarden

De groep is opgebouwd rond 5 waarden: 
bekwaamheid, moed, emotie, ontplooiing en resultaten.

Bekwaamheid

Dat is het fundament van wat we doen. Het is een absolute voorwaarde voor wie voor Abylsen wil werken.

Moed

Het is de manier om onze kennis en expertise om te zetten in acties die nuttig zijn voor onze klanten, voor onze onderneming.

Emotie

Emotie, gevoeligheid en motivatie geven zin om iets te doen.

Ontplooiing

Onze onderneming wil iedereen de kans bieden zich te ontplooien.

Resultaten

Ze staan garant voor het voortbestaan van de onderneming.