Bank / Financiën

Geconfronteerd met een almaar fellere concurrentie, grote veranderingen in het regelgevende kader en de noodzaak van een versterkt risicobeheer, innoveren de professionals van de financiële sector, terwijl ze tegelijkertijd toezien op een betere kostenbeheersing en de naleving van de kalender van de prudentiële normen. Als partner van de sector van de financiële diensten ontwikkelt Abylsen Phi een erkende expertise binnen het eigen departement, gericht op de behoeften van de bank- en financiële sector die de laatste jaren sterk geëvolueerd is.

Zo draagt Abylsen Phi bij tot de innovatie en prestatie van de financiële actoren door hen een beter risicobeheer voor te stellen. En daarnaast begeleidt Phi haar klanten ook in verband met:

Reglementaire problematieken;

Bazel II en Bazel III;

Projecten rond de transformatie van informatiesystemen;

Projectbeheer of aansturing;

Organisatie;

Optimalisering van processen en projectbeheer.