Bertrand Engrand

Hoofd Studiebureau

Hoe zou jij je parcours bij Abylsen omschrijven?

Ik genoot een opleiding Elektromechanische Engineering met een optie industriële systemen. In de jaren 2000 kwam ik (een beetje bij toeval) terecht in een farmaceutisch laboratorium om er een team van automatiseringsdeskundigen te helpen met het opstarten van een nieuwe fabriek in Auvergne. Ik ben 8 jaar in dat bedrijf gebleven als projectleider automatisering en industriële informatica. 
Aan die eerste ervaring hield ik een uitstekende kennis van de farmaceutische normen en de automatisering van industriële vestigingen over.

Ik wilde me vervolgens toeleggen op mijn kernactiviteit, namelijk het beheer van projecten rond geautomatiseerde systemen van de farmaceutische sector. Mijn 8 jaren in de sector gaven me de bagage die ik nodig had om als consultant aan de slag te gaan. 
Dus begon ik in 2009 bij Abylsen, na een gesprek met Yoan Duquesnoy (directeur van Abylsen Belgium), die positief reageerde op mijn wensen:

  • een gedegen expertise op het vlak van consultancy leveren aan verschillende klanten op de markt;
  • deel uitmaken van een onderneming en ze helpen ontwikkelen.

In 2014, na verschillende jaren als consultant in de farmaceutische sector voor Abylsen Belgium, hebben Yoan en ik een studiebureau opgericht binnen Abylsen.

Kun je ons uitleggen wat 'data engineering' inhoudt?

Bij Abylsen Automation Engineering Office ontfermen we ons over het beheer van projecten voor industriële informatica en de automatisering van investeringsprojecten. Wij helpen vanaf Basic Design tot aan het opstarten van de productie-installaties. En dat alles met naleving van de termijnen, kosten en plannings.

We formaliseren een door de klant uitgedrukte behoefte en gaan dan via een aanbesteding op zoek naar externe mensen die deze kunnen inlossen. We verzekeren de opvolging van functional design en de installatie ter plaatse en ontfermen ons tot slot over de commissioning en het opstarten volgens de eisen van de klant.

We werken vaak samen met 'algemene' engineeringbedrijven die dan het deel Building en uitrusting van het project voor hun rekening nemen. Wij houden ons bezig met het deel industriële informatica en automatisering.

Wat heeft je ertoe gebracht deze activiteit op te zetten? Wat zijn je streefdoelen op middellange termijn?

Mijn eerste drijfveer, dat waren vragen over mijn toekomst: hoe gaat mijn beroep de komende jaren evolueren? Hoe kan ik mijn klanten op een meer coherente manier helpen? 
Mijn tweede drijfveer is de zin om een nieuw product te creëren, een nieuwe manier van werken, de nood een schakel te zijn in de onderneming waarvoor ik werk: Abylsen.

Ik besef sinds een paar jaar dat 80 % van mijn werk door een minder gekwalificeerde persoon zou kunnen worden uitgevoerd (ook al klinkt dat pretentieus) en dat slechts 20% van het werk dat ik deed een grote meerwaarde had. Meerdere van mijn klanten deelden die visie. Het werd dus duidelijk dat we een multidisciplinair team van mensen met verschillende anciënniteit konden kunnen inzetten om hetzelfde werk te doen. Als we meerdere projecten vonden, konden we een nieuwe activiteit voor Abylsen in het leven roepen.

De keuze voor een tussenkomst volgens een forfait sprak dus voor zich en staat voor het engagement van ons team ten aanzien van een gemeenschappelijk doel: de uitvoering van het project. Engineering Office ging van start in september 2013. We pakken dus 3 projecten aan met een team van 4 personen. We zijn nu met 15 en werken aan verschillende projecten. En sommige daarvan zijn strategisch voor onze klanten.

Mijn doel op korte termijn is het personeelsbestand van mijn studiebureau uitbreiden naar meer dan 20 mensen om een kritische omvang te bereiken waarmee we gemakkelijker kunnen doorstoten naar nieuwe markten. Op middellange termijn wil ik onze activiteiten diversifiëren, dus ofwel ons werkdomein verruimen naar andere activiteiten van de onderneming, ofwel werken in andere sectoren.